IІI-Й УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
Інтегрована медицина
та стоматологія
9-10 квітня 2021 року
оnline

СЕРТИФІКАТ - 10 БАЛІВ
Дні
Години
Хвилини
Секунди
Партнери проекту
ЯК ПРОХОДИЛИ ПОПЕРЕДНІ КОНГРЕСИ
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

9 КВІТНЯ 2021 РОКУ (П'ЯТНИЦЯ)
09.04.2021
Ендокринні аспекти в практиці лікаря – стоматолога
09.04.2021
Серцево-судинні захворювання та стоматологічне здоров’я
09.04.2021
Ревматологічні хвороби та здоров’я порожнини рота
09.04.2021
Менеджмент болю в практичній діяльності стоматолога
09.04.2021
Протимікробні засоби в практиці стоматолога: ризик
антибіотикорезистентності.
09.04.2021
Експертне засідання з питань профілактики основних стоматологічних хвороб.
10 КВІТНЯ 2021 РОКУ (СУБОТА)
10.04.2021
Симпозіум «Освітні, організаційні та правові аспекти стоматологічної допомоги
в умовах реформування системи охорони здоров’я»
10.04.2021
Симпозіум «Організаційні питання системи надання стоматологічної
допомоги»
10.04.2021
Симпозіум «Правові питання в практиці лікаря стоматолога»
10.04.2021
Навчальний тренінг з оволодіння практичними навичками
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

9 КВІТНЯ 2021 РОКУ (П'ЯТНИЦЯ)
Ендокринні аспекти в стоматології
СИМПОЗІУМ №1 (09:00 - 10:00)
Модератори: Мазур. І.П.
Стоматологія України: до сторіччя Української
наукової стоматологічної школи (відеофільм)
Вітання учасників Конгресу
Ендокринні хвороби та здоров’я порожнини рота
Мазур Ірина Петрівна
Доктор медичних наук, професор кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Президент ГО «Асоціація стоматологів України»
Стоматологічні захворювання у пацієнтів з кардіоваскулярною патологією.
СИМПОЗІУМ №2 (10:00 - 13:00)
Модератори: проф. Крикунов О.А., доц. Копчак О.В., Слободяник М.В.
Роль коморбідних станів в розвитку генералізованих захворювань пародонту. Сучасні протоколи лікування.
Копчак Оксана Вікторівна
д.мед.н., доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології
ПВНЗ «Київський Медичний Університет»
Кардіо-васкулярні захворювання та стоматологія – поради кардіолога
Крикунов Олексій Антонович
д.мед.н., старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
Відділення хірургічного лікування інфекційного ендокардиту Національного інституту серцево – судинної хірургії імені М.М. Амосова
Вплив пародонтопатогенної інфекції у хворих на клапанну патології серця
Слободяник Мар’яна Володимирівна
Викладач, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика
Панельна дискусія
Копчак Оксана Вікторівна,

Крикунов Олексій Антонович

Слободяник Мар’яна Володимирівна
Невідкладна допомога при кардіо-легеневій реанімації – необхідні дії лікаря - стоматолога
ТРЕНІНГ (12.00-13.00)
Національний інститут серцево – судинної хірургії імені М.М. Амосова
Левченко Максим Анатолійович
Лікар анестезіолог дорослий та дитячий
Приватна стоматологічна практика
Ревматологічні хвороби, біль та здоров’я порожнини рота
СИМПОЗІУМ №3 (13:00 - 14:00)
Модератори: Сміян С.І., Головач І.Ю.
Спільні проблеми ревматолога і стоматолога: загальні уявлення і алгоритм дій.
Сміян Світлана Іванівна
д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
Зав. каф. внутрішньої медицини №2 Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевького МОЗ України
Білозецький Іван Ігорович

Кафедра хірургічної стоматології ТНМУ, доцент, к.мед.н.

Прояви больового синдрому в стоматології та інноваційні засоби для його усунення
Хлєбас Світлана Василівна,
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, к.мед.н.
Панельна дискусія

Сміян Світлана Іванівна

Головач Ірина Юріївна
Менеджмент запалення та болю
в практичній діяльності стоматолога
СИМПОЗІУМ №4 (14:00 - 16:00)
Модератор: Леоненко П.В.
Запальні процеси в резорбції кісткової тканини альвеолярного відростку: патогенетичні та клінічні аспекти
Мазур Ірина Петрівна
Доктор медичних наук, професор кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Президент ГО «Асоціація стоматологів України»
Алергічні реакції на місцеві анестетики в стоматологічній практиці
Богомолов Артемій Євгенійович
Оргсекретар алергологів України. Доцент кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергологіїд Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, д.мед.н.
Системний остеопороз та остеонекроз щелеп в стоматологічній практиці
Головач Ірина Юріївна
д.м.н., професор, заслужений лікар України,
керівник центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії Клінічної лікарні "Феофанія" ДУС, м. Київ
Вибір нестероїдного протизапального препарату для застосування в стоматології: ефективність та безпечність
Егудина Єлизавета Давидівна
д.мед.н., професор, Керівник навчального центру Інституту ревматології. Лікар-ревматолог Клініки сучасної ревматології
Менеджмент запалення та болю на етапах видалення зубів і дентальної імплантації
Леоненко Павло Вікторович
д.мед.н., професор Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика
Панельна дискусія
Леоненко Павло Вікторович

Головач Ірина Юріївна

Мазур Ірина Петрівна
Протимікробні засоби в практиці стоматолога: ризик
антибіотикорезистентності.
СИМПОЗІУМ №5 (16:00 - 17:00)
Модератор: Хлєбас С.В.
Деконтамінація патогенної мікрофлори порожнини рота: шляхи вирішення питання.
Мазур Ірина Петрівна
Доктор медичних наук, професор кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Президент ГО «Асоціація стоматологів України»
Сучасний підхід до застосування протимікробних засобів при лікуванні хворих на генералізований пародонтит
Павленко Елла Михайлівна
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, к.мед.н
Панельна дискусія

Мазур Ірина Петрівна

Павленко Елла Михайлівна
Юридична академія стоматолога: «Правові питання в практиці лікаря стоматолога»
СИМПОЗІУМ №6 (17:00 - 18:00)
Модератори: Пожевілова А.А.
П’ять кроків до приватної медичної практики лікаря-стоматолога: етапи отримання ліцензії, принципова різниця між ФОП та ТОВ
Нижник Антоніна
Юрист, директор юридичної компанії МЕДКОНСАЛТИНГ.
10 КВІТНЯ 2021 РОКУ (СУБОТА)
«Організаційні питання системи надання стоматологічної допомоги»
СИМПОЗІУМ №1 (09:00 - 11:30)
Модератори: Вахненко О.М., Солдатов В.К., Канєвська В.Ю., Скульська С.В. , Коваленко І.О
Програма державних фінансових гарантій медичного обслуговування щодо медичної стоматологічної допомоги на 2021 рік
Солдатов Всеволод Кімович
Директор КНП «Житомирське обласне стоматологічне, медичне об'єднання», голова Житомирського осередку стоматологів ГО «АСУ»
Медична стоматологічна допомога дітям та профілактика основних стоматологічних захворювань в умовах дії програми державних фінансових гарантій медичного обслуговування
Скульська Світлана Василівна
Директор комунального некомерційного підприємства (КНП) «Дитяча стоматологічна поліклініка» Білоцерківської міської ради, к.м.н.
Особливості роботи лікаря стоматологічного профілю в умовах дії програми державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення
Канєвська Варвара Юріївна
Практикуючий лікар-стоматолог терапевт вищої категорії, заступник директора комунального некомерційного підприємства (КНП), «Київська стоматологія» Київської міської ради з організаційно-методичної роботи
Надання медичної стоматологічної допомоги жителям сільської місцевості в умовах реформування вторинної ланки медичної допомоги
Коваленко Іван Олексійович
Директор комунального некомерційного підприємства (КНП) «Черкаська обласна стоматологічна поліклініка Черкаської обласної ради
Зміни в нормативно-правовій базі системи безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я
Вахненко Олександр Миколайович
Віцепрезидент ГО «Асоціація стоматологів України», к.м.н
Лікарське самоврядування: чого прагнемо й де знаходимось
Надутий Костянтин Олександрович
Заступник голови правління Національної Лікарської Ради України
Панельна дискусія
Солдатов Всеволод Кімович
Скульська Світлана Василівна
Канєвська Варвара Юріївна
Коваленко Іван Олексійович
Вахненко Олександр Миколайович
Міжнародна експертна нарада лідерів в галузі профілактичної стоматології країн Східної Європи
СИМПОЗІУМ №2 (11:30 - 15:00)
Модератори: Мазур І.П., Деньга О.В., Есембаева С.С.
Під егідою Міжнародно асоціації стоматологів «Співдружність» (International Dental Association Commonwealth)

Комунальна програма профілактики основних стоматологічних захворювань у населення України в контексті Національної стратегії охорони здоров'я.

Деньга Оксана Василівна

ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», професор

Профілактика захворювань приведе світ до оптимального здоров'я порожнини рота

Герхард К. Зеебергер

Президент Всесвітньої федерації стоматологів

Застосування міофункціональної терапії в превентивній медичній і стоматологічній допомозі

Бедрос Я. Сакук

Голова ради Міжнародної асоціації міофункціональної терапії в медицині і стоматології, професор

Стан і перспективи профілактики стоматологічних захворювань в Республіці Казахстан

Есембаева Сауле Сериковна

Професор, директор Авторського Проекту Освітній центр International Center for medical education "Yes"

Волобуєва Олена Володимирівна

Лікар стоматолог вищої категорії

Управління факторами ризику стоматологічних захворювань - основа індивідуальної програми профілактики. Роль команди клініки.

Шевченко Олесь Вячеславович

Науковий співробітник відділу профілактики, ФГБУ НМІЦ «ЦНІІСіЧЛХ», к.мед.н.

Професійний стандарт навчання гігієністів

стоматологічних у Європі

Івон Ніблом
Президент Європейської федерації гігієністів стоматологічних, Швеція

Система профілактики карієсу зубів і захворювань періодонта в Республіці Білорусь

Манак Тетяна Миколаївна

професор, Білоруський державний медичний університет

Юдіна Наталія Олександрівна

професор, Білоруська медична академії післядипломної освіти

Індивідуальна гігієна порожнини рота: якість і тривалість життя
Хлєбас Світлана Василівна,
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, к.мед.н.

Програма профілактики стоматологічних захворювань в превенції основних неінфекційних захворювань

Мазур Ірина Петрівна
Доктор медичних наук, професор кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Президент ГО «Асоціація стоматологів України»
Дєньга Анастасія Едуардівна
д. мед.н. ГУ «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины»
Панельна дискусія
Мазур Ірина Петрівна

Деньга Оксана Василівна

Есембаева Сауле Сериковна
Юридична академія стоматолога: «Правові питання в практиці лікаря стоматолога»
СИМПОЗІУМ №3 (15:00 - 16:00)
Модератори: Вахненко О.М, Пожевілова А. А

Стоматолог і приватна практика: поради юриста

Гревцова Радмила Юріївна

Медичний адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії «Конкордія», директор Навчального наукового центру медичного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Супровідні документи для роботи стоматологічної приватної практики окрім ліцензії

Юдін Олег Юрійович

Адвокат, голова Ради захисту прав лікарів

Організація відносин "лікар-пацієнт", мінімізація ризиків та тактика лікаря при виникненні ускладнень

Форкош Сільванна Михайлівна

Медичний юрист, керівник юридичного відділу ЮК "Grishakov Law Company"

Панельна дискусія
Вахненко Олександр Миколайович

Пожевілова Алла Анатоліївна
Науково-історичний симпозіум: «Історія стоматології України»
СИМПОЗІУМ №3 (16:00 - 17:00)
Модератори: Вахненко О.М
Сторіччя української стоматології: здобутки та сучасні виклики
Вахненко Олександр Миколайович
Віцепрезидент ГО «Асоціація стоматологів України», к.м.н
Прийняття Резолюції Конгресу
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Перспективи використання препаратів на основі наночасток золота в реабілітації стоматологічних пацієнтів

Ніконов А.Ю.,
Бреславець Н.М.,
Смірнова О.Л.,
Мусієнко В.Г.,
Житомирський А.О.
Обґрунтування хірургічного видалення пухлин з глибокої бокової зони обличчя трансфаціальними доступами за спільної участі щелепно-лицевих хірургів та отоларингологів

Рибачук А.В.,
Маланчук В.О.,
Заболотний Д.І.
Сучасні технології прогнозування карієсу зубів

Удод О. А.,
Вороніна Г. С.
Технічна підтримка

Тел: +380967148726

Email: info@dentalhub.com.ua