HealthHUB
Інтегрована медицина та
стоматологія
7-8 квітня, 2022
IV-Й УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
сертифікат 10 балів
ПОПЕРЕДНІ КОНГРЕСИ
СПІКЕРИ КОНГРЕСУ
Мазур Ірина Петрівна
Професор кафедри стоматології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Президент ГО «Асоціація стоматологів України», д.мед.н.
Григор’єва Наталія
Вікторівна
ДУ «Інститут геронтології
НАМН України», професор
Сахарова Юлія
Віталіївна
НУОЗ України імені П.Л. Шупика, ДНУ «Центру інноваційних медичних технологій» НАН України, к.мед.н.
кафедра діабетології
Супрунович Ірина
Миколаївна
Аспірант кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика.
Слободяник Мар’яна
Володимирівна
Викладач, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика
Мошинець Олена
Володимирівна
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, к. мед. н., старший науковий cпівробітник
Юнакова Наталія
Миколаївна
НУОЗ імені П.Л. Шупика, приватна практика клініка «Life», к.мед.н., доцент
Буряк Роман Вікторович
Завідувач відділенням трансплантації та механічної підтримки серця ДУ «Національний інститут серцево – судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», к. мед. н.
Левченко Максим
Анатолійович
Лікар анестезіолог дорослий та дитячий, приватна стоматологічна
практика
Білозецький Іван
Ігоревич
Кафедра хірургічної стоматології ТНМУ, доцент, к.мед.н. Тернопільський
національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Пожевілова Алла
Анатоліївна
Магістр управління інноваційною діяльністю, директор ТОВ «Градаліс»
Гревцова Радмила
Юріївна
Медичний адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії «Конкордія», директор Навчального наукового центру медичного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Солдатов Всеволод Кімович
Експерт НСЗУ, Директор КНП «Житомирське обласне стоматологічне, медичне об’єднання»
Вахненко Олександр
Миколайович
Віцепрезидент ГО «Асоціація стоматологів України», НУОЗ України
імені П.Л.Шупика
Гусак Наталія Борисівна
Національна служба здоров’я України
Дєньга Оксана Василівна
Завідувач відділом епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», професор
Хлєбас Світлана Василівна
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, к.мед.н.
Гасюк Наталія
Володимирівна
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, професор
Рибачук Анна
Володимирівна
Національний медичний
університет імені О.О. Богомольця
Дєньга Оксана Василівна
Завідувач відділом епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», професор
ПРОГРАМА
7 квітня
8 квітня
Пленарне засідання громадської організації «Асоціація стоматологів України»
8.30 – 9.00
Документальний фільм «Стоматологія України: історичні нариси»
9.00 – 9.10
Вітання учасників Конгресу
9.10 – 9.20
Вручення почесних відзнак ГО «Асоціація стоматологів України»
9.20 – 9.30
Визначні події стоматологічної спільноти України
Мазур Ірина Петрівна, професор
Науково-практичний симпозіум: «Аспекти остеології в практиці стоматолога»
Модератори: проф. Мазур І.П
9.30 – 10.00
Вторинний остеопороз в практиці лікаря - стоматолога
Григор’єва Наталія Вікторівна, професор
9.30 – 10.00
Аспекти остеології в стоматології
Мазур Ірина Петрівна, професор
Науково-практичний симпозіум: «Ендокринні захворювання в практиці лікаря стоматолога»
Модератори: Хлєбас С.В.
10.00 – 10.30
Мікробіота та метаболічний синдром
Сахарова Юлія Віталіївна, к.мед.н. кафедра діабетології
10.30 – 10.50
Некаріозні ураження у хворих з ендокринними захворюваннями
Супрунович Ірина Миколаївна
10.50 – 11.00
Дискусія
Науково-практичний симпозіум: Науково-практичний симпозіум "Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань: взаємозв'язок та взаємообтяження з системними захворюваннями»
Модератори: Слободяник М.В., Юнакова Н.М.
11.00 – 11.30
Сучасний погляд на взаємозвязок мікробіому порожнини рота з системими захворюваннями
Слободяник Мар’яна Володимирівна, к.мед.н.
11.30 – 12.00

Патогенетичні аспекти структури біоплівок при пародонтиті
Мошинець Олена Володимирівна, к. мед. н., старший науковий співробітник
12.00 – 12.30

Особливості ендодонтичного лікування пацієнтів з супутньою патологією
Юнакова Наталія Миколаївна, к. мед. н., доцент

12.30 – 13.00
Серцево - судинні захворювання та стоматологія - поради кардіолога
Буряк Роман Вікторович, к. мед. н., завідувач відділенням трансплантації та механічної підтримки серця

13.00 – 13.30
Паціент з серцево – судинною патологією. Боятись чи ні?
Левченко Максим Анатолійович, лікар анестезіолог дорослий та дитячий

13.30 – 14.00
Особливості взаємозв’язку захворювань тканин пародонта та ревматоїдного артриту
Білозецький Іван Ігоревич, к. мед. н., доцент
Юридична академія стоматолога
Науково-практичний симпозіум: «Управління та організація стоматологічної допомоги»
Модератори: Пожевілова А.А.
16.30 – 17.00
Зміни у медичному законодавстві, що впливає на діяльність лікарів - стоматологів
Пожевілова Алла Анатоліївна, магістр управління інноваційною діяльністю
17.00 – 17.30
Право на захисті лікаря - стоматолога
Гревцова Радмила Юріївна, медичний адвокат, к.ю.н., доцент,
17.30 – 18.00
Перевірки Держлікслужби: що необхідно знати працівникам ЗОЗ
18.00 – 18.30
Дискусія
Науково-практичний симпозіум: «Трансформація системи охорони здоров’я: зміни нормативно-правових документів, що регламентують роботу лікаря - стоматолога»
Модератори: проф. Павленко О.В., д.мед.н. Скульська С.В.
9.00 – 9.30
Програма медичних гарантій надання медичної стоматологічної допомоги на 2022 рік. Питання оплати праці медичних працівників
Солдатов Всеволод Кімович
9.30 – 10.00
Зміни в нормативно-правовому регулюванні безперервного професійного розвитку
Вахненко Олександр Миколайович, к.мед.н.
10.00 – 10.30
Програма медичних гарантій стоматологічної допомоги
Гусак Наталія Борисівна, очільниця

10.30 – 11.00
Дискусія
Експертне засідання з питань профілактики основних стоматологічних хвороб
14.00 – 14.20
Програма профілактики основних стоматологічних хвороб в Україні та світі
Дєньга Оксана Василівна, професор
14.20 – 14.40
Індивідуальна гігієна ротової порожнини в профілактиці основних стоматологічних хвороб
Хлєбас Світлана Василівна, к.мед.н.
14.40 – 15.00
Ефективність та безпечність активних інгредієнтів засобів для індивідуальної гігієни ротової порожнини
Мазур Ірина Петрівна, професор
15.00 – 15.30
Дискусія
Науково-практичний симпозіум «Захворювання слизової оболонки ротової порожнини: передракові стани»
15.30 – 17.30
Передракові захворювання слизової оболонки ротової порожнини
Гасюк Наталія Володимирівна, професор
16.00 – 16.30
Злоякісні новоутворення губ та ротової порожнини
Рибачук Анна Володимирівна
16.30 – 17.00
Патоморфологічна диференційна діагностика пухлин ротової порожнини: сучасні можливості
17.00 – 17.30
Дискусія

РЕЄСТРАЦІЯ
ОНЛАЙН Делегат
500 ГРН
МАЙСТЕР-КЛАСИ
Майстер-клас:
«Сучасні інноваційні технології в діагностиці, профілактиці та лікуванні стоматологічних хвороб»
Сучасні методи обстеження в стоматології. Проведення професійного огляду ротової порожнини із використанням сучасних методів скринінгу злоякісних новоутворень порожнини рота.
9.00 – 11.00
Нові технології в стоматологічній практиці з відновлення зубів: пряма та непряма реставрація зубів
11.00 – 13.00
Перерва
13.00 – 13.30
Сучасні методи ендодонтичного лікування зубів
13.30 – 15.00
Фармакотерапевтичні засоби в стоматології: їх ефективність та безпечність
15.00 – 15.30
Питання індивідуальної профілактики стоматологічних хвороб
15.30 – 16.00
Ведення медичної документації в стоматологічній практиці
16.30 – 17.00
Обговорення основних питань майстер-класу, відповіді на питання.
Контроль знань: відповіді на контрольні питання учасників майстер-класу.
17.00 – 18.00

Майстер-клас:
«Медичне право на захисті лікаря-стоматолога»
Право в роботі лікаря-стоматолога. Права і обов’язки пацієнта, лікаря-стоматолога та стоматологічного закладу
9.00 – 10.30
Інформація і документація в роботі лікаря-стоматолога та стоматологічного закладу
10.30 – 12.00
Стоматологічні втручання з погляду права. Правові особливості надання ортопедичних та ортодонтичних послуг і послуг з хірургічної стоматології
12.00 – 13.00
Перерва
13.00 – 13.30
Відкриття власної справи: що потрібно знати лікарю-стоматологу
13.30 – 14.30
Ліцензування стоматологічної практики. Акредитація стоматологічних закладів. Атестація стоматологічних працівників.
14.30 – 15.00
Договори у стоматологічній практиці.
15.00 – 15.30
Оцінка якості стоматологічних послуг з погляду права. Судова практика.
15.30 – 16.00
Вирішення конфліктів у стоматологічній практиці. Алгоритм дій під час візитів представників контролюючих і правоохоронних органів. Захист прав лікарів-стоматологів та стоматологічних закладів
Обговорення питань майстер-класу, відповіді на запитання. Контроль знань: відповіді на контрольні питання учасників майстер-класу.
16.00 – 17.30
17.30 – 18.00
Технічна підтримка

Тел: +380967148726

Email: info@dentalhub.com.ua